woensdag 21 oktober 2015

Wist je dit over Numeri???

Numeri, de naam zegt het al, dit Bijbelboek gaat over getallen. Het is een onbekend Bijbelboek voor veel mensen.

Het Bijbelboek begint en eindigt met twee volkstellingen. De eerste werd gehouden, toen Israël de Sinai verliet , een maand nadat de tabernakel was op gericht.

De tweede telling werd gehouden toen ze bij Moab aankwamen. Na 40 jaar verschilde de telling met 1,820 mensen minder dan toen de eerste telling was.

Namen die genoemd worden in het Bijbelboek zijn onder andere Aaron en Mozes en Mirjam. Een andere naam die ook genoemd word is Korach.

De meeste bekende tekst uit Numeri is wel

Numeri 6:24

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Vrede wens ik jouw, tijdens deze studie van het boek Numeri.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten