maandag 29 februari 2016

Besloten groep

Lieve dames,

Mocht je het fijn vinden te delen met anderen. Te praten met anderen over wat dan ook. Of gebed punten willen delen met anderen,
meld je dan hier aan voor de besloten groep van GMG Marcus.

Een actieve houding is wenselijk.

Mocht je denken dit wil ik heel graag, meld je dan HIER aan.


Mocht je denken ik lees liever mee zonder dat ik reageer op de gelezen tekst en vragen.
Dan kun je ons of hier volgen of op google+ pinterest of de open vind ik leuk pagina van GMG NL op facebook.zaterdag 27 februari 2016

Werkboek voor de studie van Marcus.
De nieuwe studie van Good Morning Girls Nederland start op 7 Maart. Mocht je mee willen doen dan kan dat via FacebookGoogle +Pinterest.

Vanaf 29 Februari kun je je aanmelden bij de besloten groep op Facebook om samen te delen en te leren van elkaar. HIER wordt een actieve houding verwacht.

 Het Marcus Werkboek. kun je downloaden.

Wat heb je meer nodig voor de studie? Pen, Bijbel en kleurtjes als je de GMG kleuren kaart wilt gebruiken.

Wat zijn de kosten? NIETS.


Wees welkom:


vrijdag 26 februari 2016

10 Lessen uit het boek Job

Tien lessen

Hier zijn 10 lessen die we leren uit het boek Job.

Deze blog is een vertaling van Courtney Josephs blog 10 Lessons From the Book of Job {The Conclusion}.
Good Morning Girls heeft deze week de studie in het boek Job beëindigd!  Gefeliciteerd!!! Jullie hebben 42 lange hoofdstukken gelezen. Ik ben trots op jullie dat jullie het volgehouden hebben!

Hier zijn 10 lessen die we leren uit het boek Job.

In het boek Job lezen we dat Job vroom en oprecht was. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. En toen stortte zijn wereld in. Jobs lijden kwam niet doordat hij een slechte man was, maar door zijn trouw aan God. (Zie Job 1:8)

2.) We moeten nooit onze hoop op God verliezen, temidden van alle lijden.

Eén van de grootste geloofsbelijdenissen in de Bijbel is te vinden in Job 13. Job zegt: “Zie, al zou Hij mij doden,  zou ik niet hopen?”  Niemand kan onze vreugde en hoop stelen wanneer we op ons vertrouwen op God gevestigd hebben. Verlies nooit je hoop op God!

3.)  Onze vrienden kunnen falen wanneer we in de problemen zitten, maar God faalt nooit.

Job’s vrienden riepen hem ter verantwoording.  Job zei tegen zijn vrienden:  “jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters.” (16:2)  Job vertelt waar zijn innerlijke kracht vandaan komt :

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.
En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.
Ik zelf zal Hem aanschouwen,
en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde;
mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.
~Job 19:25-27
Op een dag zullen we met onze eigen ogen onze Verlosser zien! Omdat Hij leeft – vandaag en in de eeuwigheid – kunnen we de dag van morgen vanuit overwinning tegemoet zien!

4.) God is bij ons, ook al lijkt Hij stil te zijn.

Job worstelde enorm met Gods stilte te midden van zijn lijden. Tot 25 keer toe stelde hij de vraag “waarom”? Hij vroeg ook voortdurend om een kans om zich te verdedigen tegenover God. Job leed enorm veel. Hij zegt:
Maar Hij kent de weg die ik ga.
    Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen. 
Mijn voet heeft zich aan Zijn spoor gehouden;
    aan Zijn weg  heb ik mij gehouden, ik ben er niet van afgeweken. 
Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan;
 de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel~Job 23:10-12

5.)  Wijsheid krijg je door God te vrezen en je af te keren van het kwaad. 

Nederigheid is de sleutel. Trots kan verhinderen dat we Gods wegen volgen. En wanneer trots ons zicht troebel maakt, gaan we al gauw op het verkeerde pad wandelen. Job verklaart dat in Job 28:28 :
Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie,  de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

6.)  God is bij ons in het oog van de storm. 

De Heer is onze Herder en Hij verlaat ons nooit. Hij wandelt met ons door de donkere dalen. Hij sterkt onze ziel als we moe zijn. Hij leidt ons naar het rechte pad als we de weg kwijt zijn. Hij geeft ons moed als we bang zijn en troost ons als we pijn lijden. Onze God is de God van de storm!

7.) God heeft alles onder controle.

God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is machtig en heeft alle macht. We kunnen ons leven aan Hem toevertrouwen. We zien in Job hoofdstuk 1 dat niets in het leven van Job gebeurde zonder Gods toestemming. Elke pagina in de Bijbel wijst ons op de soevereiniteit van God – van de schepping in het boek Genesis tot de wederkomst van Christus in het boek Openbaringen.De Bijbel leert ons dat God alles onder controle heeft.

8.) Soms zondigen we, temidden van als ons lijden, zondigen we.

God vergeeft ons wanneer we nederig zijn en vergeving vragen. In Job 42 zien we dat Job dat ook doet. Job beseft dat God de Schepper is en hijzelf slechts een deel van de schepping:
Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as.
~Job 42:6

9.) Soms zondigen we tegen onze vrienden.

Jobs vrienden hebben niet alleen gefaald door er niet voor hem te zijn en hem te steunen op een liefdevolle manier, maar ze hebben hem ook nog eens slechte raad gegeven die gebaseerd was op een verkeerd godsbeeld dat ze hadden.
Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.
~Job 42:7

10.)  Na berouw en vergeving komt zegen.

In Job 42 doet Job een paar brandoffers voor zijn vrienden en bad, zoals God hem opgedragen had. God accepteerde Jobs gebed voor hen en DAARNA werd Job alle rijkdom teruggegeven en zelfs meer dan dat. NADAT hij gebeden had voor zijn vrienden.
Dat is een interessante les! Job vergaf zijn vrienden VOOR hij wist hoe gezegend hij zou worden! Het was het gebed dat ze zegen mogelijk maakte.
“En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen, zesduizend kamelen, duizend juk runderen en duizend ezelinnen.
~Job 42:12

Conclusie

Wanneer we gestresseerd, gekwetst en gefrustreerd zijn, kunnen we even een stapje achteruit ztten en kijken naar Gods schepping.
Ga eens naar buiten en kijk naar de lucht. Zie je hoe groot God is?
Ga dan terug naar bidden en open je Bijbel. Leer meer over Gods liefe voor jou!
Vertrouw erop dat Hij voor jou kan zorgen. Hij schiep tenslotte de hemel en aarde, en houdt die aarde draaiende!
Lees eens de woorden die Jezus sprak in Matteüs 6: 25-34!
Onze hemelse Vader geeft de mussen te eten en kleedt de leliën.
Dan kan Hij ook wel voor ons zorgen in onze beproevingen!
Op het einde van het leven van Job beloont God hem voor zijn trouw.
Mogen wij even trouw zijn aan Hem!
Wandel met de Koning,

Courtney

donderdag 25 februari 2016

Job 42

Alweer de laatste dag uit het Bijbel boek Job.

Vanaf 7 maart gaan we verder in het Bijbel boek Marcus.

Houd de blog in gaten.Job 41woensdag 24 februari 2016

Is God realy in Control???

Is God Really In Control?

Is God Really In Control?
 
Sometimes our lives turn upside down for a season.
-An exciting pregnancy turns into a miscarriage.
-A routine check-up turns into a discovery of cancer.
-A typical car ride turns into a wreck that leaves you with broken bones.
-Or worse, a family member dies unexpectedly…
And we wonder – is God really in control of everything?
When storms hit and trials come into our lives, raw emotions bubble up under the surface and begin to overflow.  We begin to ask God questions and we wonder…does he care? Does God love me?  Is He in control?
After the attack of 9/11, churches were filled for weeks.  People were drawn to God and looking for answers.  The shock and horror led us to wonder…
Is God in control of everything?
Yes, a thousand times yes!
Every page of scripture points to a sovereign God – from the creation account in Genesis to the return of Christ in Revelation, our God is in complete control.
Job acknowledged God’s sovereignty in Job 1:21:
The Lord gave, and the Lord has taken away;
blessed be the name of the Lord.
In Job 2:10, again Job affirms the sovereignty of God when he says to his wife:
Shall we receive good from God, and shall we not receive evil?
But trusting God and acknowledging his sovereignty, when life hurts, is terribly difficult.
And so that brings us to Job chapters 38 and 39.  These are some of my favorite chapters in the Bible because God Himself is speaking and He puts his power on display.  It’s when I focus on God’s power that I can rest in his sovereignty.  I find comfort in these words.
{I can’t post the entire passage here because of it’s length…but here’s a taste.}
God said:
“Where were you when I laid the foundation of the earth?
    Tell me, if you have understanding.
Who determined its measurements—surely you know!
    Or who stretched the line upon it?
On what were its bases sunk,
    or who laid its cornerstone,
when the morning stars sang together
    and all the sons of God shouted for joy?
~Job 38:4-7
“Have you entered the storehouses of the snow,
    or have you seen the storehouses of the hail,
23 which I have reserved for the time of trouble,
    for the day of battle and war?
24 What is the way to the place where the light is distributed,
    or where the east wind is scattered upon the earth?
~Job 38:22-24
“Can you hunt the prey for the lion,
    or satisfy the appetite of the young lions,
40 when they crouch in their dens
    or lie in wait in their thicket?
41 Who provides for the raven its prey,
    when its young ones cry to God for help,
    and wander about for lack of food?
~Job 38:39-41
“Do you give the horse his might?
    Do you clothe his neck with a mane?
20 Do you make him leap like the locust?
    His majestic snorting is terrifying.
21 He paws in the valley and exults in his strength;
    he goes out to meet the weapons.
22 He laughs at fear and is not dismayed;
    he does not turn back from the sword.
23 Upon him rattle the quiver,
    the flashing spear, and the javelin.
24 With fierceness and rage he swallows the ground;
    he cannot stand still at the sound of the trumpet.
25 When the trumpet sounds, he says ‘Aha!’
    He smells the battle from afar,
    the thunder of the captains, and the shouting.
~Job 39:19-25
God did not just create the heavens and the earth but he is continually sustaining the heavens and the earth.  The book of Job not only reveals God’s sovereignty but also his power, might, grandeur, and wisdom.
There is no one like our God!
And so you may ask…the most difficult theological question anyone can ask:
Why does God allow evil?
Oh friends, I don’t want to pretend to fully understand the answer to this question. As a matter of fact, as I thought about how I would answer this – I grew fearful of giving a trite answer.  I know some of you are dealing with incredibly painful situations.
Job had lost all of his children, all of his wealth and his health.  He had repeatedly asked God, “Why?” and after many chapters of his friends giving him bad advice, God finally spoke.
When God spoke, He did not answer Job’s questions of “Why?”  Instead, He reminded Job of how great, powerful, mighty and good He is.  He put all of His sovereignty on display and in chapter 40, Job put his hand over his mouth and went silent.
When we truly see how powerful our God is, our questions are silenced – we can simply rest in Him.
God existed before the creation of the world.  He brought the universe into existence.  He is in control.  It is through good and evil that we see his full character on display – his wrath, his justice, his deep love and mercy and grace.  We would not understand the depth of the kindness and forgiveness of God if we were not being saved from our sins.  Evil comes from Satan and the fall in the garden of Eden.  We have all sinned.  God has allowed evil so we can understand the magnitude of His love and that He might be glorified forever when in the end, He triumphs over evil.
God knows – it’s not answers to the questions of “why?” that we need.
It’s God that we need.
God IS the answer!
Whatever you are facing today – you can rest in God’s love and care for you.  Your trial is meant to point you to God. Your suffering is meant to point you to God.  Your losses are meant to point you to God. Why? Because God knows HE is your greatest need and when you have HIM – you can have peace and joy in the midst of your storm.
Our trials remind us, this world is not our home.
We are just passing through.
Our life is but a vapor – it’s short.
Eternity is FOREVER!
In the end, God triumphs over evil!
If you are tired of crying – take comfort in this: Revelation 21:4 tells us – in heaven there will be no more tears.
Keep trusting in our mighty God.  He loves you so.
Walk with the King,

Courtney 

After we finish our study in the book of Job, we will begin the Book of Mark on March 7th – it’s perfect to prepare our hearts for Easter!   Invite your friends and join us!

Order your journal NOW
to get it in time for the start of our study!

Available on Amazon

Mark-SPINE

Mark-Guys-SPINE

Opwekking 642 - De rivier - gebarentolk versie

zondag 21 februari 2016

Job 38


De laatste week van de JOB Bijbelstudie is
aangebroken. Wat een tocht door een niet echt
makkelijk Bijbelboek.

Ik hoop dat je ook deze week weer mee leest en mee soaked. en Bid wat God wilt dat JIJ LEERT uit dit Bijbelboek.


zaterdag 20 februari 2016

Sela - Gebed om zegen (Opwekking 710) - gebarentolk versie

Leesrooster Week 8


De laatste week van Job.

Ik ben heel benieuwd wat je geleerd hebt van Job.

Het zou fijn zijn als je hier onder iets wilt delen over jouw ervaring met het Bijbelboek JOB

donderdag 18 februari 2016

Job 37Volgende week is al weer de laatste week van de studie van JOB.
Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent.

Vanaf 7 Maart beginnen we in het boek Markus.

Informatie volgt nog.

Fijn weekend,

Blijf dichtbij je Maker.

Ben jij erbij? We gaan lezen in ................

MARCUS


Mocht je mee willen doen in een besloten groep op Facebook, waar we dagelijks onze soaks en ideeën uit wisselen met elkaar.

Houd dan de blog in de gaten. Vanaf 29 Februari kan je je daar opgeven.

Blijf dichtbij je Maker. 

Job 36
dinsdag 16 februari 2016

Job 34&35


DIY Dinsdag


DIY Dinsdag

Wat is er nu leuker dan wanneer je kind groot is een boekje mee te geven van huis als ze uitvliegen.

Dat kan een foto boekje zijn, een dagboekje.

Ik heb voor mijn kinderen een recepten boekje, ook een foto boekje maar daar ga ik het nu niet over hebben.

Alle gerechten die we thuis eten die hun lekker vinden, plak ik de recepten van in een schriftje.

Iedere kleur label heeft zijn eigen onderwerp:

Blauw = vlees
Groen = groente
Geel = kip
Roze = toetje
Oranje = koek en taart.

Sommige recepten schrijf ik zelf, sommige recepten print ik uit of haal ik een recept in de supermarkt.

Het maak niet uit waar je het of hoe je het recept toevoegt als je het maar toevoegt.
Pas het aan naar je eigen kind. Zet data bij het recept wanneer je het hebt gegeten, voeg een Bijbel tekst toe. The Sky is the limit.

Ik hoop dat ik je op een idee heb gebracht, ik kijk uit naar jullie uitwerking van deze DIY.

maandag 15 februari 2016

Job 33


In vers 14 staat dat God wel antwoordt op meer dan een manier, alleen merkt de mens het niet op.
Hoe wordt een Bijbel gemaakt?

Gezien het feit wij dit boek dagelijks gebruiken is het wellicht leuk om te zien hoe het wordt gemaakt.

zondag 14 februari 2016

Job 32

Week 7 uit het Bijbelboek Job.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het een pittig Bijbelboek. Ik had verwacht dat het toch anders zou zijn.
Wat een ellende kan een mens op zijn pad krijgen. Toen al in die tijd, en nu is dat nog steeds zo.
De vraag ook dezer dagen blijft, hoe ga je er mee om. Met wie deel jij je zorgen??

Waar haal jij je kracht vandaan??
woensdag 10 februari 2016

Job 30

Het was voor Job vernederend zo'n buitengewoon groot verlies te lijden. Maar om uitgescholden te worden door opgeschoten jongelui, maakte de zaak nog erger. Job had zijn gezin, bezittingen, gezondheid, positie en goede naam verloren. Hij werd zelfs niet gerespecteerd om zijn moedig gedragen lijden. Helaas maken jonge mensen zich soms vrolijk over oudere mensen en anderen die op de een of andere manier niet alles kunnen. Ze moeten echter beseffen dat hun eigen lichamelijke mogelijkheden en eigenschappen ook maar van korte duur zijn en dat God van allen mensen evenveel houdt.Job 29maandag 8 februari 2016

Job 28

Job weet dat wijsheid niet bij de levenden gevonden kan worden. Voor mensen die de wijsheid niet in Gods woord zoeken is het normaal deze in de wereld te zoeken.
Een mens is niet groot genoeg om alle wijsheid te bevatten. Alleen God bezit alle vrijheid.
Zoek je wijsheid dus bij God en in Zijn woord.
zondag 7 februari 2016

Job 27

Ondanks alle beschuldigingen had Job een schoon geweten. Alleen Gods vergeving en de vastbeslotenheid om goed voor God te leven, kunnen een zuiver geweten geven. Net als Job zondigen wij ook, maar we mogen naar de Vader voor vergeving. Als we alles open en eerlijk belijden zal God ons vergeven. Dan kun je met een zuiver geweten leven. Lees 1 Johannes 1:9.

Job is het met zijn vrienden eens wanneer ze zeggen dat slechte mensen slecht eindigen. Job was niet slecht en wist dus dat zijn einde niet slecht zou aflopen. Hij bleef God smeken om het te herstellen.
Fijne dag Blijf dichtbij je Maker.